Ochotnicza Straż Pożarna w Gzince powstała w 1934 roku. Pierwszymi założycielami OSP w Gzince byli: Sut Antoni, Śnieguła Stanisław, Grabowicz Antoni i Małecki Franciszek. Kolejnymi druhami, którzy czynnie działali w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzince i podtrzymywali jej tradycje byli: Grabowicz Walenty, Rogowski Antoni, Grabowicz Władysław, Grabowicz Stanisław, Śnieguła Jan, Grabowicz Mieczysław, Grabowicz Tadeusz, Soboń Jan.

Początki działalności nie były łatwe. Straż nie posiadała jeszcze odpowiedniego sprzętu. W 1937 roku w wyniku skutecznej akcji gaszenia pożaru budynku mieszkalnego, nasza jednostka otrzymała pierwszą ręczną pompę.

W okresie wojennym nie było większej działalności. Odbywały się jednak liczne zebrania i zgromadzenia w których niemieccy okupanci nie przeszkadzali.

Po wojnie, ok. lat sześćdziesiątych, opiekę, działalność i tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzince przejęli następcy. Byli to: Gąsecki Henryk, Grabowicz Roman, Marat Jan, Marat Lech, Furmańczyk Henryk, Furmańczyk Zdzisław, Furmańczyk Jan, Wójcik Kazimierz, Niewiadomski Tadeusz, Niewiadomski Andrzej. Strażacy brali udział w licznych akcjach gaśniczych a także zawodach strażackich. Na jednych z zawodów w około 1962 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gzince zajęła I miejsce i wygrała motopompę typu M-400.

OSP w Gzince przez długi okres czasu, bo około 35 lat nie posiadała własnej strażnicy. Sprzęt a więc pompy, węże i inne przedmioty druhowie trzymali we własnych gospodarstwach. W wyniku tych problemów ok. 1970 roku została pobudowana pierwsza strażnica, która zachowała się do 2006.

W 1975 roku został zakupiony pierwszy wóz strażacki – konny. Do wozu zaprzęgali swoje konie: Małecki Jan, Małecki Franciszek, Grabowicz Tadeusz, Grabowicz Stanisław.

Mniej więcej od 1990 roku do 2000 Ochotnicza Straż Pożarna w Gzince przeżywała zanik swojej działalności. Spowodowane to było brakiem zainteresowania strażą przez młodzież. Została jedynie podtrzymana tradycja zebrań. Od 2000 roku nastąpił zryw młodzieży i licznie zaczęli zasilać szeregi Straży. Teraz w roku 2009 posiadamy 8 członków honorowych, 38 członków czynnych i 8 kandydatów na członków MDP.

Tak jak nasi dziadkowie i ojcowie, tak i my nie mieliśmy gdzie się zbierać na zbiórki i zebrania. W wyniku złego stanu technicznego remizy, dzięki pomocy Rady Gminy w Łyszkowicach i Wójta Włodzimierza Trauta przejęliśmy budynek po dawnym przedszkolu w Gzince. Własnymi siłami przeprowadziliśmy niezbędne remonty, a materiał częściowo został sfinansowany z budżetu Gminy i częściowo ze składek w jednostce. W 2004 roku odbył się w tej siedzibie pierwszy od wielu lat jubileusz jednostki – 70 lecia.


Okres ostatnich pięciu lat w historii naszej jednostki był chyba najbardziej pracowitym w jej dziejach. Rozpoczęliśmy starania o pobudowanie nowej remizy, które udało się nam  zrealizować. Otrzymaliśmy pierwszy samochód w dziejach OSP w Gzince. Żuk został nam przekazany z sąsiedniej jednostki we Wrzeczku. Została założona kronika jednostki. Po długoletniej przerwie wzięliśmy trzykrotnie udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. OSP w Gzince zdobyła również II miejsce w turnieju piłkarskim o Puchar Wójta. Co roku asystujemy przy grobie Pańskim oraz uroczystościach kościelnych. W tym okresie również, wielokrotnie braliśmy udział w gaszeniu pożarów niosąc pomoc poszkodowanym oraz wspomagając strażaków zawodowców. Wierzymy, że wszystkie te fakty to nie tylko siła ludzka ale również opatrzność naszego patrona św. Floriana, który wskazuje nam właściwe ścieżki.